| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Để định giá trị 1 tiệm Nails

Việc các cơ sở thương mại, đặc biệt là tiệm Nails, sang nhượng, chuyển đổi chủ, là việc thường xuyên xảy ra tại hầu hết các tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, nhưng để định giá sao cho đúng cho việc mua bán là vấn đề không dễ. Theo Hiệp Hội Kế Toán Viên Hoa Kỳ […]

Share

Giúp con cháu trở thành triệu phú khi về hưu: góp tiền vào quỹ Roth IRA. Nếu bắt đầu từ năm cháu 16 tuổi, góp $4,000 mỗi năm vào quỹ Roth IRA, với tiền sanh lời vào khoảng 8% mỗi năm, thì đến năm về hưu 65 tuổi, ước tính cháu sẽ có $2,464,790. Số […]

Share