| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Nữ giới tuần hành tại nhiều thành phố của Hoa Kỳ và trên thế giới trong “Women March”

Posted on | January 20, 2018 | Comments Off on Nữ giới tuần hành tại nhiều thành phố của Hoa Kỳ và trên thế giới trong “Women March”

Image result for women march 2018A large crowd walks down Pennsylvania Avenue, Washington D.C.

Image result for woman march 2018 park cityA few thousand people walk up Swede Alley during a women’s march on Main Street in Park City, Utah

Cùng với Los Angeles, Las Vegas, Washington D.C. và các thành phố khác, khoảng vài ngàn cư dân Utah tham gia vào cuộc tuần hành “Women March”, kỷ niệm 1 năm ngày khởi sướng phong trào nữ giới phản đối Tổng Thống Donald Trump và gởi tín hiệu rằng, nữ giới cần bình đẳng. “Women March” tại Utah diễn ra tại Park City trong ngày thứ Bảy 20/1/2018, trùng với thời điểm Sundance Film Festival 2018.

Share

Comments

Comments are closed.