| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ thông báo mùa khai thuế lợi tức của năm 2017 sẽ bắt đầu từ ngày 29/1/2018

Posted on | January 11, 2018 | No Comments

Image result for 2018 tax seasonSở Thuế Vụ Hoa Kỳ IRS, trong thông báo đưa ra cho biết, sẽ chỉ bắt đầu nhận và duyệt đơn thuế từ ngày 29/1/2018, và kết thúc vào ngày 17/4/2018. Tiền hoàn thuế (refund) sẽ bắt đầu được nhập trực tiếp vào tài khoản của khách sau ngày 15/2/2018.

Theo Quyền Ủy viên của cơ quan IRS, thì IRS sẽ bắt đầu chấp nhận và xử lý hồ sơ thuế sớm nhất cũng là ngày 29/1/2018.

Sở Thuế Vụ cho hay việc cập nhập, lập trình, thử nghiệm, và xử lý hơn 175 triệu hô sơ thuế mỗi năm là tiến trình hết sức phức tạp mà Sở Thuế cần rất nhiều thời gian để tiến hành, tại hơn 50 văn phòng thuế ở 50 tiểu bang.

Mỗi ngày, Sở Thuế nhận hơn 25,000 thư liên lạc về hồ sơ, và 62,500 cuộc gọi, khiến IRS luôn luôn chậm trễ và quá tải trong tiến trình giải quyết.

Share

Comments

Leave a Reply