| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Posted on | January 3, 2018 | Comments Off on

photo
Utah bước vào mùa đông đầu Năm 2018 với rất ít tuyết rơi và nhiệt độ cao bất bình thường, đánh dấu năm thứ 4 không khí ấm áp liên tục từ năm 2012 đến nay.

National Weather Service cho hay, với trời ấm, và không có cơn tuyết nào được dự báo, Utah sẽ nắng, với nhiệt độ cao trên 40 độ F liên tục cho đến ít nhất là giữa tháng 1. 

Brophy, Alana (2018, January 2). 2017: Salt Lake City’s 4th warmest year on record. Retrieved from http://www.good4utah.com/news/local-news/2017-salt-lake-citys-4th-warmest-year-on-record/898109908

Share

Comments

Comments are closed.