| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Bắt đầu từ 1/1/2018, cư dân Utah không cần kiểm tra độ an toàn xe vào mỗi năm như trước đây

Posted on | January 1, 2018 | Comments Off on Bắt đầu từ 1/1/2018, cư dân Utah không cần kiểm tra độ an toàn xe vào mỗi năm như trước đây

Image result for Utah vehicles will no longer require safety inspections starting MondayUtah vehicles will no longer require safety inspections starting Monday
Từ 1/1/2018, các chủ xe tại Utah không còn bị yêu cầu làm “safety inspection” đăng bộ xe hằng năm. Việc kiểm tra khí thải xe (emission test) vẫn phải làm theo thông lệ hiện hành. Việc hủy bỏ “safety inspection” giúp cư dân Utah tiết kiệm khoảng $25 triệu mỹ kim mỗi năm, nhưng khiến các thợ máy buồn lòng, khi một nguồn lợi tức lớn lao bỗng dưng biến mất.

(2017, December 31). Retrieved from http://fox13now.com/2017/12/30/utah-vehicles-will-no-longer-require-safety-inspections-starting-monday/

Share

Comments

Comments are closed.