| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Salt Lake City tham gia vận động cho dự luật chống kỳ thị

Posted on | December 6, 2017 | Comments Off on Salt Lake City tham gia vận động cho dự luật chống kỳ thị


Salt Lake City joins movement for stricter law against targeting groups
Cùng với các thành phố West Jordan, South Salt Lake, Midvale, Moab và quận hạt Beaver, thị trưởng thành phố Salt Lake, cô Jackie Biskupski, đã thảo văn bản kêu gọi Quốc Hội Utah thông qua dự luật ủng hộ người đồng tính, các sắc dân thiểu số, hay các nhóm cư dân đặc biệt bị kỳ thị vì màu da, tôn giáo hay chính kiến khác biệt.

Dự luật kêu gọi đưa ra các án phạt nặng hơn nếu 1 cá nhân bị tấn công vì màu da hay chính kiến khác biệt, rằng mọi cá nhân đều được bình đẳng. Dự luật cho phép giới công lực được phép trấn áp các cá nhân tấn công người khác vì sự khác biệt của nạn nhân.

Dự luật này được soạn thảo bởi dân biểu Daniel Thacher, và lịch trình đưa dự luật ra biểu quyết trong tháng 2/2018.

McKellar, Katie (2017, December 6). Salt Lake City joins the movement for a stricter law against targeting groups. Retrieved from https://www.ksl.com/?sid=46211866&nid=148&title=salt-lake-city-joins-movement-for-stricter-law-against-targeting-groups

Share

Comments

Comments are closed.