| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

43%: khả năng xảy ra động đất tại thung lũng Salt Lake trong vòng 50 năm tới

Posted on | December 6, 2017 | Comments Off on 43%: khả năng xảy ra động đất tại thung lũng Salt Lake trong vòng 50 năm tới

New report reveals \'disconcerting\' earthquake risk along Wasatch Front
Các quan chức thuộc Phòng Quản Lý Khẩn Cấp tại Utah (Utah Division of Emergency Management) có buổi thông báo định kỳ về khả năng xảy ra động đất lớn, khoảng trên 6.75 độ,  tại khu vực thung lũng Salt Lake, từ 18% cơ hội theo ước tính trước đây, nay lên 43%, tức khả năng xảy ra cao, trong vòng 50 năm sắp tới (at least one magnitude 6.75 earthquake could rattle the Wasatch Front in the next 50 years is 43 percent).

KHOẢNG 170,000 TÒA NHÀ TẠI KHU VỰC SALT LAKE SẼ SỤP ĐỔ TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA ĐỘNG ĐẤT
NGUY CƠ ĐỘNG ĐẤT TẠI VÙNG SALT LAKE

(Photo: Aaron Thorup, Working Group on Utah Earthquake Probabilities) Theo ông Ivan Wong, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho hay cơ hội xảy ra động đất là khá cao, và sẽ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Lớp đất tại thung lũng Salt Lake thuộc loại mềm, nếu động đất xảy ra gần bề mặt trái đất sẽ gây nhiều thiệt hại.

Share

Comments

Comments are closed.