| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Giáo sư tại University of Utah được trao giải thưởng 2018 Breakthrough Prize

Posted on | December 5, 2017 | Comments Off on Giáo sư tại University of Utah được trao giải thưởng 2018 Breakthrough Prize

Utah professor wins Breakthrough Prize in mathematics; $3 million prize
Một giáo sư toán học tại University of Utah, giáo sư Christopher Hacon, được vinh danh và trao giải thưởng 2018 Breakthrough Prize. Đây là giải thưởng đặc biệt danh giá, vinh danh các cá nhân có bước đột phá trong các nghiên cứu khoa học.

Giải thưởng 2018 Breakthrough Prize trị giá $3 triệu mỹ kim, được trao từ các nhà sáng lập Google, Facebook và 23andMe.

Giáo sư Hacon đã thành công trong nghiên cứu hình học đại số, xác định bởi các phương trình đa thức. Giải pháp tạo ra việc kết nối và nâng cao đại số, giúp giải quyết các phương trình đa thức, và hình học mô tả.

Giải thưởng được trao tại trung tâm NASA tại Mountain View, California.

Cortez, Marjorie (2017, December 4). Utah professor wins Breakthrough Prize in mathematics; $3 million prize. Retrieved from https://www.ksl.com/?sid=46210800&nid=148&title=utah-professor-wins-breakthrough-prize-in-mathematics-3-million-prize

Share

Comments

Comments are closed.