| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Sơ Lược về Medicare, phần A, B và D

Posted on | December 2, 2017 | No Comments

 Ai quản trị Chương trình Medicare?

Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid (CMS) là cơ quan Liên bang quản trị chương trình Medicare. CMS là thành phần của Bộ Sức Khoẻ và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ.

Medicare là gì?

Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho những vị từ 65 tuổi trở lên, hoặc dưới 65 tuổi với một số khuyết tật nào đó, và không kể tuổi tác đối với những người bị Bệnh Thận Vào Giai Đoạn Cuối (chứng thận suy mãn tính cần được lọc máu hoặc ghép thận). Medicare bao gồm những phần như sau:

• Phần A (Bảo hiểm bệnh viện) • Phần B (Bảo hiểm y tế) • Phần C (Các Chương Trình Medicare Advantage, như một chương trình HMO hoặc PPO) • Phần D (Bảo hiểm Medicare về thuốc cần toa)

Medicare Phần A là gì?:

Medicare Phần A giúp trả phí tổn cho bệnh nhân được săn sóc tại bệnh viện. Kể cả các bệnh viện nằm trong diện “critical access hospitals” và các cơ sở phục hoạt cho bệnh nhân đang chữa trị tại bệnh viện. Phần này cũng giúp chi trả cho lần săn sóc cuối cùng (hospice) và săn sóc tại nhà, và các cơ sở dưỡng lão chuyên môn cao (chứ không phải giám hộ hoặc săn sóc dài hạn). Quý vị phải hội đủ một số điều kiện để hưởng được những phúc lợi này.

Phí tổn: Thông thường quý vị không phải trả bảo phí cho bảo hiểm phần A nếu quý vị hoặc người hôn phối đã trả tiền thuế Medicare lúc còn làm việc. Nếu quý vị không đủ điều kiện để được miễn bảo phí cho Phần A, quý vị cũng có thể mua được Phần A nếu quý vị hội đủ các điều kiện về quốc tịch hay về cư trú, và quý vị được 65 tuổi hoặc lớn hơn. Quý vị cũng có thể mua được Phần A nếu quý vị dưới 65 tuổi, bị thương tật, và Phần A miễn phí của quý vị đã chấm dứt vì quý vị đã trở lại làm việc.

Medicare Phần B là gì?

Medicare Phần B giúp chi trả các dịch vụ y tế cần thiết như dịch vụ của y sĩ, săn sóc bệnh nhân đã xuất viện, và các dịch vụ y tế khác. Phần B cũng chi trả một số dịch vụ phòng ngừa. Các dịch vụ này bao gồm một lần khám sức khỏe “Chào Mừng của Medicare”, đo độ xương, chích ngừa cúm và sưng phổi, thăm dò tim mạch, dò tìm ung thư, bệnh tiểu đường, và nhiều nữa.

Phí tổn: Hầu hết mọi người phải trả khoản tiền bảo hiểm tiêu chuẩn của Phần B ($96.40 trong năm 2009) mỗi tháng. Một số người có thể phải trả bảo phí cao hơn, căn cứ trên lợi tức. Bảo phí hàng tháng của quý vị sẽ cao hơn bảo phí tiêu chuẩn nếu quý vị độc thân (khai thuế cá nhân), và nếu lợi tức gộp đã điều chỉnh và sửa đổi hàng năm của quý vị cao hơn $85,000 (trong năm 2009), hoặc nếu quý vị có gia đình (khai thuế chung) và lợi tức đã điều chỉnh và sửa đổi hàng năm của quý vị cao hơn $170,000 (trong năm 2009). Khoản lợi tức gộp đã điều chỉnh và sửa đổi của quý vị là lợi tức đã điều chỉnh (phải chịu thuế) cộng với lợi tức do tiền lời được miễn thuế mang lại. Những con số này thay đổi hàng năm.

Những gì không được Medicare Phần A và Phần B bảo hiểm?

Medicare không bảo hiểm tất cả. Chẳng hạn Medicare không bảo hiểm dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ, dịch vụ săn sóc y tế khi quý vị du hành bên ngoài nước Mỹ (ngoại trừ một số trường hợp giới hạn), máy trợ thính, hầu hết những lần khám thính giác, săn sóc dài hạn (như trong nhà dưỡng lão), hầu hết các mắt kính, hầu hết các dịch vụ săn sóc răng và răng giả, và nhiều nữa. Một số trong các dịch vụ này có thể được bảo hiểm bằng một Chương trình Medicare Advantage (như một chương trình HMO hay PPO).

Bảo hiểm Medicare về thuốc cần toa là gì?

Medicare cung cấp bảo hiểm về thuốc cần toa (Phần D) cho những vị có Medicare. Phần bảo hiểm này có thể giúp quý vị hạ thấp phí tổn về thuốc cần toa và giúp bảo vệ quý vị khỏi phải chịu phí tổn cao hơn trong tương lai. Phần bảo hiểm này có thể giúp quý vị mua được nhiều loại thuốc hơn, những loại thuốc mà quý vị có thể dùng để ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ. Để được Medicare bảo hiểm về thuốc men, quý vị phải gia nhập một chương trình bảo hiểm do một công ty bảo hiểm điều hành hoặc một công ty tư nào khác được Medicare công nhận.

Phí tổn: Mỗi chương trình có thể khác nhau về phí tổn và các loại thuốc được bảo hiểm. Nếu quý vị gia nhập một chương trình thuốc của Medicare, thường là quý vị phải trả một khoản bảo phí hàng tháng. Nếu quý vị quyết định không gia nhập một chương trình thuốc thuộc Medicare khi lần đầu tiên mà quý vị đủ điều kiện để gia nhập, quý vị có thể phải trả một khoản tiền phạt nếu quý vị muốn gia nhập sau đó. Nếu lợi tức hoặc nguồn tài nguyên của quý vị có giới hạn, quý vị có thể được giúp thêm để chi trả cho Phần D.

Để biết thêm chi tiết về khoản hỗ trợ chi trả thêm cho Phần D này và cách thức làm đơn, hãy vào trang www.socialsecurity.gov hoặc gọi Sở An Sinh Xã Hội ở số 1-800-772-1213.

Medicare luôn luôn có mặt 24 giờ mỗi ngày để phục vụ quý vị:
• Hãy vào viếng trang www.medicare.gov
• Gọi 1-800-MEDICARE.

Share

Comments

Leave a Reply