| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Hãy nộp đơn thi quốc tịch ngay khi đã hội đủ điều kiện

Posted on | December 2, 2017 | No Comments

Trở thành công dân Hoa Kỳ là ước mơ to lớn của nhiều di dân khi đến định cư và lập nghiệp tại đây. Khi đã hội đủ điều kiện, đồng hương hãy nộp đơn, học bài, đi phỏng vấn, và tuyên thệ để trở thành công dân, càng sớm càng tốt, trước khi Sở Di Trú có các thay đổi cũng như tăng lệ phí.

ĐIỀU KIỆN:

– Đã cư trú tại Hoa Kỳ từ 5 năm trở lên dưới dạng thường trú nhân hợp pháp (cho các dạng di dân thông thường).

– Đã cư trú tại Hoa Kỳ từ 3 năm trở lên dưới dạng thường trú nhân hợp pháp (cho di dân được bảo lãnh theo vợ / chồng).

– Con dưới 18 của công dân Hoa Kỳ, và chưa kết hôn.

Để biết đã cư trú đủ năm tại Hoa Kỳ hay chưa, Sở Di Trú đối chiếu và tính thời gian ghi trên thẻ xanh (được ghi phía góc phải bên dưới của thẻ xanh). Trước khi nộp đơn xin nhập tịch, không có các chuyến đi ra ngoài Hoa Kỳ quá 6 tháng (hoặc 180 ngày) mỗi chuyến.

LỆ PHÍ:

Lệ phí đơn nhập tịch (N-400), tính cho đến tháng 12 năm 2017, là $725 mỹ kim. Đơn đương từ 75 tuổi trở lên, lệ phí là $640 mỹ kim, dưới 18 tuổi (đơn N-600), lệ phí là $1,170 mỹ kim.

THỜI GIAN:

Từ lúc nộp đơn đến lúc tuyên thệ hoàn tất: 6 tháng – 18 tháng.

CÁC LƯU Ý:

***** Nếu bạn từng có bất kỳ án hình sự nào trong quá khứ, hay các vé phạt giao thông có giá tiền phạt từ $500 mỹ kim trở lên, cần thật thà khai báo trong đơn thi nhập tịch (N-400), kèm chứng từ toà án là hồ sơ đã được giải quyết hay xoá án, nếu không giải thích và không kèm chứng cứ, cơ hội bị từ chối nhập tịch gần như là 100%.

***** Bạn được phép nộp đơn sớm 90 ngày, trước khi đạt thời hạn 5 năm (các diện di dân) hay 3 năm cư trú (diện bảo lãnh theo vợ/chồng).

***** Nếu 50 tuổi /và cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ trên 20 năm: được thi ngôn ngữ tự chọn / đem theo người thông dịch tự chọn.

***** Nếu 55 tuổi /và cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ trên 15 năm: được thi ngôn ngữ tự chọn / đem theo người thông dịch tự chọn.

***** Nếu có bác sĩ chứng đơn xác nhận thương tật về thần kinh và trí nhớ (N-648: Medical Certification for Disability Exception), chứng nhận thương tật đã kéo dài từ 1 năm trở lên, thì sẽ được miễn thi vấn đáp, đọc, và viết.

Thông tin thêm tại trang web Sở Di Trú Hoa Kỳ: www.uscis.gov

 

Share

Comments

Leave a Reply