| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Quyết định sớm việc mở hồ sơ bảo lãnh thân nhân và nhập tịch Hoa Kỳ

Posted on | December 1, 2017 | Comments Off on Quyết định sớm việc mở hồ sơ bảo lãnh thân nhân và nhập tịch Hoa Kỳ

Related imageGhi nhận các hoạt động thời gian gần đây tại Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS), cùng tiến trình xét duyệt hồ sơ, các luật gia và các tổ chức nhân quyền cho hay:

— USCIS gia tăng và đẩy nhanh tiến trình trục xuất các thường nhân cư trú chưa có giấy tờ hợp lệ, cùng các thường nhân có tiền án trong quá khứ và hiện tại.

— USCIS chậm lại việc xét duyệt và cấp phát các giấy tờ cho các thường trú nhân hợp lệ, bao gồm việc cấp phát thẻ xanh mới, chuyển dạng thẻ sanh từ 2-năm sang 10-năm, tiến trình phỏng vấn nhập tịch Hoa Kỳ … mà nay bị kéo dài trên 6 tháng, với đa số hồ sơ kéo dài trên 1 năm.

— USCIS liên tục đưa ra các “updates” điều chỉnh đơn, các nội quy chung và các nguyên tắc xét duyệt hồ sợ gây thêm chậm trễ, khó khăn cho các đơn đương.

— Các luật lệ di trú mới đang được bàn thảo sửa đổi, theo các yêu cầu từ Washington.

Những thay đổi này chắc chắn sẽ gây nhiều bất lợi và khó khăn hơn cho đa số các di dân.

Khuyến cáo:

— Nếu quý vị thường trú nhân đã đủ điều kiện, hãy ghi danh nhập tịch Hoa Kỳ.

— Nếu quý vị có ý nguyện bảo lãnh thân nhân và có đủ điều kiện, hãy bắt đầu mở hồ sơ càng sớm càng tốt.

— Giữ lý lịch trong sạch, và tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.

Photo credited: WordPress

Share

Comments

Comments are closed.