| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

USCIS kéo dài thời gian xét duyệt các hồ sơ liên quan đến thẻ xanh, quốc tịch

Posted on | November 22, 2017 | Comments Off on USCIS kéo dài thời gian xét duyệt các hồ sơ liên quan đến thẻ xanh, quốc tịch

Image result for uscis delay processing timesTrong thời gian qua, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã đình trệ trong việc xét duyệt thẻ xanh mới, cùng các hồ sơ nhập tịch của rất nhiều đơn đương đang định cư tại Hoa Kỳ; Nhiều hồ sơ đã chờ đợi trên 1 năm vẫn chưa động tĩnh, mà trước đây chỉ khoảng 4 tháng là đã được xét duyệt.

Các liên lạc đến USCIS, liên quan đến việc kéo dài thời gian xét duyệt , được USCIS trả lời dưới đây, và đây là một trong các nguyên nhân hồ sơ bị chậm trễ:

  1. USCIS nhận lượng hồ sơ tăng đột biến, tăng đến 380% so với trước đây. Với khoảng 18,000 nhân viên trải trên toàn thế giới, cùng duyệt xét nhiều loại hồ sơ với các tiến trình khác nhau, nên không đủ thời gian và hồ sơ bị tồn động.
  2. Với những hồ sơ thông qua tiến trình lăn tay và chụp hình tại các văn phòng USCIS tại địa phương, hồ sơ sau đó sẽ được gởi sang cơ quan FBI để sưu tra tiểu sử hình sự. Đây là tiến trình chậm trễ nhất, đặc biệt nếu bạn có các tên và họ dễ trùng (Nguyễn, Trần, Lee …)
  3. Các văn phòng USCIS địa phương bị quá tải, do có quá nhiều hồ sơ đang chờ được phỏng vấn, khiến thời gian chờ đợi phỏng vấn bị dài ra.
  4. Địa chỉ của đương đơn bị sai, hoặc đương đơn đổi địa chỉ mà không thông báo đến USCIS, khiến thư từ bị thất lạc
  5. Hồ sơ của đương đơn cần thêm thông tin, thông qua tiến trình RFE (Request For Evidence).

Đương đơn đang nóng lòng chờ đợi, có thể liên lạc với USCIS qua: 1-800-375-5283, kiểm tra thông tin hồ sơ tại trang mạng USCIS Case Status Online, hoặc làm hẹn đến nói chuyện với nhân viên USCIS tại văn phòng địa phương thông qua InfoPass. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp đến FBI Fingerprint line tại: 304-625-5590, hoặc viết thư đến Section Chief of FBI Name Check Program  

Mr. Michael A. Cannon
Section Chief
National Name Check Program Section
Records Management Division, FBI
935 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20535

Nếu cần, có thể nhờ 1 vị dân biểu tại tiểu bang trợ giúp, thông tin tại đây: danh sách các Thượng Nghị Sĩ tiểu bang, danh sách các vị Dân Biểu tại Hạ Viện.

Share

Comments

Comments are closed.