| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Utah sẽ có nắng suốt tuần lễ Thanksgiving

Posted on | November 21, 2017 | No Comments

Sau các đợt tuyết nhẹ trên triền núi trong các ngày qua, cư dân Salt Lake sẽ có các ngày nắng kéo dài trong suốt tuần lễ Tạ Ơn, với nhiệt độ trung bình vào khoảng 50 – 60 độ F vào ban ngày, thuận tiện cho nhu cầu đi lại mua sắm và du lịch.

Share

Comments

Leave a Reply