| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Sở Di Trú Hoa Kỳ: văn phòng tại Salt Lake City

Posted on | November 5, 2017 | No Comments

Tại tiểu bang Utah, Sở Di Trú có 1 văn phòng duy nhất, tọa lạc tại:

Salt Lake City Field Office
660 South 200 East
Suite 400 (lầu 4)
Salt Lake City, UT 84111

Để đến văn phòng, cư dân phải có giấy hẹn của Sở Di Trú, hoặc qua thể thức làm hẹn thông qua hệ thống INFOPASS (có bản Việt Ngữ).

Văn phòng tại Salt Lake City chuyên trách:

— Trả lời các thắc mắc liên quan đến hồ sơ di trú.
— Tiến hành việc lấy mẫu lăn tay và chụp hình.
— Tiến hành các thủ tục phỏng vấn hồ sơ nhập tịch Hoa Kỳ và chuyển đổi tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ.

Share

Comments

Leave a Reply