| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Đổi giờ vào sáng sớm Chủ Nhật 5/11

Posted on | November 1, 2017 | No Comments

Hoa Kỳ đã vào thu, đổi giờ đã đến,  “Fall Back Spring Forward”, tối thứ Bảy tuần này, 4/11, trước khi ngủ, bạn nhớ vặn đồng hồ lùi lại 1 tiếng, để có thêm 1 giờ ngủ “extra”.

Share

Comments

Leave a Reply