| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Định mức lương tối thiểu trong năm 2017 để được mua bảo hiểm (Obamacare)

Posted on | October 31, 2017 | No Comments

Image result for Percent of Federal Poverty Level (2017) and IncomeĐể được mua bảo hiểm trong chương trình Affordable Healthcare (Obamacare), người thọ thuế tại Hoa Kỳ phải có mức lương tối thiểu mỗi năm, dựa theo hồ sơ khai thuế năm 2017, là:

— Cho 1 người: phải có lương trên $12,060

— Cho 2 người (chung 1 hộ gia đình, và khai chung trên 1 hồ sơ thuế): phải có lương trên $16,240

— Cho 3 người  (chung 1 hộ gia đình, và khai chung trên 1 hồ sơ thuế): phải có lương trên $20,420

— Cho 4 người  (chung 1 hộ gia đình, và khai chung trên 1 hồ sơ thuế): phải có lương trên $24,600

 

Thông tin chi tiết trên: https://www.healthcare.gov/qualifying-for-lower-costs-chart/

 

Share

Comments

Leave a Reply