| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Utah: Danh sách các nhà ma giả (haunted houses) nên ghé qua

Posted on | October 24, 2017 | No Comments

Các haunted houses sẽ mở cửa cho đến 12:00 giờ đêm ngày thứ Ba 31/10. Một số nhà ma mà các đọc giả thích cảm giác mạnh nên ghé qua:

1) Nightmare on 13th (300 West 1300 South, Salt Lake): Giá vé $13 – $45 cho người lớn  www.nightmareon13th.com

2) Castle of Chaos, nhà ma dưới hầm (7980 State St, Salt Lake)

3) Nightmare Mansion (5576 South Redwood Rd, Taylorsville)

4) Cornbelly’s Corn Maze & Pumpkin Fest, Thanksgiving Point (3003 North Thanksgiving Way, Lehi). www.cornbellys.com.

5) Haunted Hollow (1900 West 1550 South, West Haven.) www.hauntedutah.com.

7) Haunted Forest (1015 South 500 East, American Fork). www.hauntedutah.com.

8) Goatman Flats (1405 North 600 West, Orem). www.goatmanflats.com.

9) Crazy Corn Maze (8800 South 4000 West, West Jordan). www.utahmaze.com.

Share

Comments

Leave a Reply