| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Utah: hàng trăm đồng hương Việt có tên trong danh sách tiền, chi phiếu … mà tiểu bang cần trả lại

Posted on | October 17, 2017 | No Comments

Một bản tin có thể làm đồng hương Việt tại Utah vui chút ít trong những tháng cuối năm, là có hàng trăm đồng hương mang các họ Nguyễn, Trần, Phạm, Huỳnh, Lê … đang có nhiều số tiền hay chi phiếu của quí vị mà tiểu bang Utah đang lưu giữ và cần đưa lại. Các số tiền, chi phiếu này được lưu tại “Unclaimed Property Division“, do tiểu bang quản lý, vì sự chuyển dời địa chỉ của chúng ta mà tạm thời thất lạc. Các số tiền này có thể là tiền thuế hoàn trả, tiền thất nghiệp, tiền do các công ty bảo hiểm đền bù, tiền do các qũy đầu tư chia lại ….

Tiểu bang Utah đã từ lâu cho ra mắt một trang mạng internet để cư dân Utah có thể dễ dàng truy tìm tên và số tiền may mắn mà mình có được, tại MYCASH.UTAH.GOV

Để kiểm tra xem mình có may mắn được là một trong số người mà tiểu bang Utah đang tìm để trao lại, xin mời vào trang web của “Unclaimed Property Division” trên , đánh máy vào Last Name/Business, và First Name rồi tìm ra.

Sau khi tìm ra tên mình, đọc giả điền đơn ngay trên trang mạng, in ra, rồi gởi kèm bản copy thẻ Social và Bằng Lái hay ID, và gởi đến địa chỉ dưới đây.

Trong danh sách được xem qua, và thống kê tạm thời, là có trên 200 đồng hương gốc Việt có tên trong danh sách này.

Liên lạc:

Treasurer’s Office, Unclaimed Property Division
168 N. 1950 W. Suite 102 Salt Lake City, UT, 84116
Telephone (801) 715-3300
Toll Free (888) 217-1203
Facsimilie (801) 715-3309
ucprop@utah.gov

Share

Comments

Comments are closed.