| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Utah: chỉ số lạc quan của giới tiêu thụ tăng cao

Posted on | October 1, 2017 | Comments Off on Utah: chỉ số lạc quan của giới tiêu thụ tăng cao

(picture credited by Shutterstock)
Utah consumer confidence strong in September
Chỉ số lạc quan của giới tiêu thụ tại Utah lên cao, đạt mức 116.4 trong tháng 9/2017. Đây là kết quả thăm dò do Zion Bank Utah Consumer Index công bố, dựa vào khảo sát từ 500 hộ cư dân. Điều này cho thấy, là cư dân Utah khá lạc quan về tình hình kinh tế của tiểu bang, và mức tăng lợi tức trong gia đình. Tỉ lệ thất nghiệp của tiểu bang Utah nay chỉ còn 3.5%, là mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Lee, Jasen (2017, September 30). Utah consumer confidence strong in September. Retrieved from https://www.ksl.com/?sid=45951229&nid=148&title=utah-consumer-confidence-strong-in-september

Share

Comments

Comments are closed.