| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Equifax: làm thế nào để kiểm tra hồ sơ cá nhân có bị đánh cắp hay không? và phương cách để bảo vệ thông tin

Posted on | September 11, 2017 | Comments Off on Equifax: làm thế nào để kiểm tra hồ sơ cá nhân có bị đánh cắp hay không? và phương cách để bảo vệ thông tin

Image result for TrustedID Premier” identity theft protection and credit file monitoring service.Khoảng trên 143 triệu người Hoa Kỳ đã bị tin tặc ăn cắp thông tin cá nhân, thông qua việc truy cập vào Equifax, một trong 3 cơ quan báo cáo tín dụng. Để kiểm tra xem thông tin của mình có bị đánh cắp hay không, đọc giả có thể truy cập vào trang mạng do Equifax thiết lập khẩn cấp để đối phó, và bảo vệ thông tin không bị ảnh hưởng xa hơn.

Đường link: https://www.equifaxsecurity2017.com/potential-impact/

Các thông tin đính kèm được hướng dẫn kỹ sau đó.

Share

Comments

Comments are closed.