| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Bảo hiểm động đất

Posted on | September 11, 2017 | No Comments

(KSL) 260 earthquakes strike Southeast Idaho since Sept. 2.
đã ghi nhận có 260 rung chấn xảy ra tại vùng Đông Nam tiểu bang Idaho giáp giới Utah trong vài ngày qua

Các cơn chấn động liên tục xảy ra trong thời gian qua tại Hoa Kỳ khiến nhiều cư dân Utah và các bang phía Tây càng suy nghĩ nhiều hơn về việc mua bảo hiểm động đất cho căn nhà.

Khoảng 5,000 cơn chấn địa chấn xảy ra tại Hoa Kỳ hằng năm, với nhiều mức độ khác nhau.

Tại vùng Tây Hoa Kỳ, với nhà khung gỗ (wood-framed home), khả năng chống chọi với động đất vững chải hơn so với nhà gạch, nên bảo hiểm động đất cho các nhà loại này cũng rẻ hơn, trung bình là từ $1 – $3 mỗi $1,000 trị giá căn nhà; Có nghĩa là nhà có trị giá $300,000 có giá mua bảo hiểm động đất trong khoảng $300 – $900 / năm.

 Utah và vùng Tây Hoa Kỳ là nơi có khả năng động đất cao vì nằm ngang đừng gãy nứt của vỏ địa cầu

Bảo hiểm động đất không phải là bảo hiểm bắt buộc, nên chủ gia cư phải mua thêm. Tại Utah, không có nhiều gia đình mua bảo hiểm động đất, trong khi tại California, tỷ lệ này là 12%.

— Tầm Nhìn —

Share

Comments

Comments are closed.