| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Labor Day, ngày Lễ vinh danh những người làm việc

Posted on | September 1, 2017 | No Comments

 (Radio890AM) Khi ánh nắng của cuối mùa hè bớt gay gắt một chút và khi con em bắt đầu trở lại trường cho niên học mới, thì chúng ta lại chuẩn bị đón thêm một ngày lễ Lao Động nữa. Lễ Lao Động đã có từ hơn 100 năm nay, nhưng dầu có nhiều tài liệu, cho tới nay người ta vẫn còn chưa chắc chắn ai là người đầu tiên đã đề nghị ngày lễ Lao Động.

Ăn mừng Ngày lễ Lao Động đầu tiên là ngày thứ ba năm 1882 tại New York City, đến năm 1884 người ta đã chọn ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 9 và đến năm 1894 Quốc hội Hoa Kỳ đã chấp thuận ngày này là một ngày lễ của toàn quốc.

Ngày lễ Lao Động Hoa Kỳ để vinh danh những công nhân làm việc từ những nhân viên “cổ trắng” (white collar, là người làm việc văn phòng), cho tới nhân viên “cổ xanh” (blue collar, là những người làm việc bằng tay chân) đều được tôn trọng và nghĩ ngơi như nhau.

Ngày lễ Lao Động tại Mỹ là dịp cho gia đình, bạn bè đoàn tụ ăn uống vui chơi, hoặc đi xa thăm nhau, được  nghĩ xả hơi sau những ngày làm việc vất vả.

Không ai phủ nhận làm việc tại Mỹ “đáng đồng tiền bát gạo” nghĩa là 8 tiếng làm việc đúng giờ giấc, trong đó có 1 tiếng  hay nửa tiếng ăn trưa và phần đông được nghĩ 2 break times nhưng nhân công ở Mỹ được luật lao động bảo vệ, họ được chủ nhân đối đãi công bằng và họ dùng chính mồ hôi nước mắt của mình đổi lấy đồng lương nuôi bản thân và gia đình, không có cảnh người bóc lột ngươi, hay chủ hà hiếp nhân viên. Rõ ràng ngày lễ Lao Động được quốc hội chấp thuận ban hành là để vinh danh người công nhân Hoa kỳ, vinh danh các công đoàn và đánh dấu một phong trào giúp chấm dứt tệ nạn lao động trẻ em, và tranh đấu giành quyền lợi cho giới công nhân.

Share

Comments

Leave a Reply