| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

West Valley City: Tom Huynh đã không thành công trong bước đầu tranh chức thị trưởng thành phố

Posted on | August 24, 2017 | Comments Off on West Valley City: Tom Huynh đã không thành công trong bước đầu tranh chức thị trưởng thành phố

Image result for salt lake county election results + west valley city majorKết quả tranh cử vòng sơ bộ, do quận hạt Salt Lake (county) công bố cho thấy mức độ sát sao kết quả tranh cử.

Tại West Valley City, với 9,697 phiếu được kiểm, cho chức vị thị trưởng thành phố, Tom Huỳnh đạt được 2,141 phiếu (22.08%), đứng hạng 3. Như vậy, Tom Huynh tạm chia tay ước mơ trở thành vị thị trưởng gốc Việt Nam đầu tiên tại Utah.

Hẹn anh giữ vững ước mơ và trở lại lần sau.

https://slco.org/clerk/elections/election-results/

Share

Comments

Comments are closed.