| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Utah: tuần lễ vận động cho sức khỏe “Be Well Utah:

Posted on | August 21, 2017 | No Comments

Trường University of Utah mở các chương trình vận động, đi bộ, hội chợ về sức khỏe … nhằm nâng cao nhận thức của cư dân Utah về việc giữ gìn sức khỏe và lối sống lành mạnh. Ngày cao điểm là thứ Bảy 26/8, với hội chợ y tế mang tên “Family Health Fair” tại sân vận động Rice Eccles Stadium, trường University of Utah.

Chi tiết tại đây: http://healthcare.utah.edu/bewellutah/

 

Family Health Fair
Rice Eccles Stadium
Thứ Bảy 26/8
9:00 a.m. đến 1 p.m.

Share

Comments

Leave a Reply