| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Utah: giáo hội LDS ra tuyên bố lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Posted on | August 17, 2017 | Comments Off on Utah: giáo hội LDS ra tuyên bố lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

LDS Church issues statement condemning ‘white supremacist attitudes’
Salt Lake City: Gíao Hội Tín Hữu LDS đã ra tuyên bố mạnh mẽ, lên tiếng phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thượng tôn da trắng, và kêu gọi hòa bình cùng từ bi. Theo tuyên bố, thái độ cực đoan da trắng là “sai lầm về đạo đức và tội lỗi” (condemning white supremacist attitudes, saying they “are morally wrong and sinful.”)

Tuyên bố cho hay: “Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người có thiện chí nhận ra rằng Chủng tộc và sắc tộc là một phần của chúng ta là ai, nhưng không làm cho một cá nhân hoặc nhóm nào vượt trội hơn người khác.”

Chúng ta phải cố gắng yêu thương lẫn nhau như Đấng Christ yêu thương chúng ta, yêu mến tất cả những người hàng xóm của chúng ta như chính bản thân chúng ta, và đặt tình yêu đó vào hành động cụ thể chống lại bạo lực, hận thù và bất công”.

Taylor, Scott (2017, August 15). LDS Church issues a statement condemning ‘white supremacist attitudes’. Retrieved from https://www.ksl.com/?sid=45427590&nid=148

Share

Comments

Comments are closed.