| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Utah: Thứ Bảy 19/8/2017, Hội Chợ Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Posted on | August 15, 2017 | No Comments

Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam thành phố Kearns sẽ tổ chức Hội Chợ Mùa Hè thường niên:

Từ 8:00 AM – 10:00 PM
Ngày Thứ Bảy 19/8/2017
4360 West 5414 South
Kearns, UT 84118
Vào cửa tự do
Liên lạc: 801-968-8981

Share

Comments

Comments are closed.