| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Utah được yêu cầu mở rộng chương trình bảo hiểm Medicaid cho thêm nhiều cư dân

Posted on | September 29, 2012 | No Comments

Advocates for Utah’s poor want expanded access to Medicaid
(Tầm Nhìn, source: SLTribune) Các số liệu mới cho thấy cư dân Utah đang sống trong nghèo đói hơn những năm trước đây. Bởi thế, vào hôm nay, thứ Bảy 28/9, nhiều người ủng hộ đã tập trung để thảo luận về chính sách giúp đỡ những người nghèo, bao gồm cả việc mở rộng Medicaid và duy trì giao thông công cộng chi phí thấp (expanding Medicaid and maintaining low-cost mass transit).

Cô Jennifer Hyvonen, thuộc Fourth Street Clinic đề nghị rằng, việc chăm sóc sức khỏe là quan trọng đối với việc phát triển kinh tế của tiểu bang Utah, cũng ngang hàng như các ưu đãi về thuế cho các công ty ở đây.

“Đối với chúng tôi, Medicaid mở rộng là đầu tư đúng, vì sức khoẻ tốt thì mọi người có thể tiếp tục làm việc, do đó, người dân có thể nộp thuế“.

Là một trong những diễn giả tại Hội nghị thượng đỉnh hàng năm lần thứ IX liên quan đến giới nghèo (Ninth Annual People’s Summit on Poverty), được tổ chức tại thành phố Salt Lake, cô Hyvonen đã diễn thuyết trước khoảng 50 người tham dự hội nghị thượng đỉnh, liên quan đến cư dân Utah có thu nhập thấp, người tàn tật và thiểu số.

Dữ liệu mới được phát hành từ Khảo sát của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ American Community tìm thấy, rằng 13,5% cư dân Utah – và gần 16% trẻ em sống trong nghèo đói trong năm 2011. Nghèo được định nghĩa là một gia đình 4 người kiếm được $ 22,350 hoặc ít hơn trong tổng thu nhập hàng năm.

Vào năm nay 2012, kết quả phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (U.S. Supreme Court) về Luật Chăm Sóc Sức Khoẻ giá cả phải chăng  (Affordable Care Act), còn được gọi là Obamacare, là các tiểu bang  có quyền tùy chọn việc mở rộng Medicaid để trang trải cho tất cả người nghèo. Theo luật hiện hành, người lớn muốn được thụ hưởng Medicaid  phải có con phụ thuộc hoặc là bản thân phải trên 55 tuổi.

— Tầm Nhìn —

Share

Comments

Leave a Reply