| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Nguy cơ động đất tại vùng Salt Lake

Posted on | March 6, 2010 | No Comments

(Tầm Nhìn) Những cơn động đất tiếp nối trên phạm vi toàn cầu liên tục xảy ra trong 3 tháng đầu năm 2010, gây lo ngại cho các nhà địa chấn và cư dân tại Hoa Kỳ. Các dự đoán về “the Big One“, tức cơ nguy xảy ra trận động đất lớn từ California, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng dây chuyền đến vùng thung lũng Salt Lake. Các khoa học gia đã dự đoán, dựa vào các thông số tính toán, là đúng ra, Salt Lake đã có động đất lớn từ năm 2001, nhưng chưa có. Nay đã là 2010, tức đã “overdue” 9 năm. Điều này có nghĩa là: nguy cư động đất tại Salt Lake có thể sẽ xảy ra vào bất cứ lúc nào.

Mời đọc giả Tầm Nhìn, đặc biệt là cư dân tại Salt Lake, Utah xem qua thông tin video , từ Utah Geological Survey

Share

Comments

Leave a Reply